Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:

Jakie dane zbieramy i w jakim celu.

Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe - takie jak imię, nazwisko, adres dostawy oraz telefon / email kontaktowy. 
Na podstawie art. 6 ust 1 pkt. b wymienionego na wstępie rozporządzenia RODO, Twoje dane gromadzimy i przetwarzamy wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia w naszym sklepie. 
Podanie przez Ciebie dane osobowe jest warunkiem koniecznym do zawarcia z Tobą umowy sprzedaży.

Kto zbiera i przetwarza Twoje dane.

Twoje dane zbiera firma AKANT Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Morskiej 13 (kod pocztowy: 75-212 Koszalin). Kontakt do administratora danych: tel / email XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Twoje dane możemy przekazać podmiotom współpracującym tylko jeśli jest to niezbędne do realizacji umowy, której jesteś stroną.

Przenośność danych.

Możesz zażądać kopii wszystkich Twoich danych, które przechowujemy. Kopię prześlemy w formie elektronicznej w ciągu maksymalnie 14 dni od chwili otrzymania Twojego żądania.

Usuwanie danych.

Możesz zażądać usunięcia Twoich danych z naszych zasobów. Jeśli Twoje dane są niezbędne do świadczenia usługi w ramach naszej umowy z Tobą, lub na potrzeby gwarancji czy z innych względów wynikających z przepisów prawa (np. podatkowego) Twoje dane będziemy przechowywać tak długo jak są one niezbędne do realizacji tej umowy lub wymagane przez prawo. Po upływie tego czasu proces całkowitego usunięcia Twoich danych (także z kopii zapasowych) może trwać do 30 dni.

Prawo do skargi

Masz prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.;