Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Społeczna odpowiedzialność firmy projekt-plisa opiera się na działaniach na rzecz lokalnej społeczności. Całość środków pieniężnych, które uzyskujemy ze sprzedaży próbek tkanin przekazujemy na rzecz Fundacji Pomocy Dzieciom Magia z Koszalina. Fundacja od lat wspiera najbardziej potrzebujące dzieci, których sytuacja materialna odbiera szanse na leczenie i godne życie.
http://fundacjamagia.pl/

Fundacja MAGIA